O programu

gk-slo je konverter med geografskimi kartezičnimi koordinatami (Gauss-Krueger/D48, Transverzalni Merkator/D96) in geodetskimi koordinatami (širina/dolžina na ETRS89/WGS84) za Slovenijo. Lahko se ga uporabi kot nadomestilo za uradni program za konverzijo SiTra (s Helmertovimi parametri za vso Slovenijo, brez regionalnih parametrov) ali natančnejši, če se uporabi vgrajena afina/trikotniška transformacija z referenčnimi virtualnimi veznimi točkami v3.0 (za natančen opis glej AFT), kar je podobno kot pri uradnem programu za konverzijo 3Tra.

GCC Cover Image

Program lahko bere datoteke v formatu SiTraNet (ASCII XYZ), LIDAR (ASCII XYZ s podpičjem, .asc) ali ESRI shapefile (ArcGIS .shp format, uporabi gk-shp).

Na razpolago so naslednje transformacije (v obe smeri):

1.
xy (D96/TM)
φλ (ETRS89)
 
2.
xy (D48/GK)
xy (D96/TM)
Helmertova transformacija
3.
xy (D48/GK)
φλ (ETRS89)
Helmertova transformacija
4.
xy (D48/GK)
xy (D96/TM)
Afina transformacija
5.
xy (D48/GK)
φλ (ETRS89)
Afina transformacija

Pri računanju višin s pomočjo modela geoida sta na razpolago dva absolutna modela geoida za Slovenijo: Slo2000 in EGM2008.

Napisan je v jeziku C in se ga da prevesti in uporabljati na vseh pomembnejših operacijskih sistemih. Podprogrami za konverzijo koordinat se lahko enostavno priredijo za uporabo tudi na drugih lokacijah, ne samo v Sloveniji (preko definicij elipsoida ter projekcijskih in Helmertovih parametrov).

Natančnejši opis podprogramov za konverzijo koordinat in njihov API (v modulu "geo.c") je v datoteki geo_api.md.

Komentarji

Če imate kakšne komentarje ali predloge, jih prosim vnesite na Facebook strani Geo Coordinate Converterja.